Osnove prezentacijskih vještina

Opis radionice

Svaka prezentacija je vrsta javnoga nastupa. Bez obzira na to izlažete li pred kolegama, šefovima ili ljudima koji su tu da od vas nauče, prezentacija treba biti na najvišoj razini izvedbe. Prezentacija se ne odnosi samo na izlaganje PowerPointa, već na bilo kakvo predstavljanje vaše ideje ili proizvoda. Prezentacija ste vi sami – i zbog toga samo usavršavanjem vlastitog javnog nastupa možete i svoju prezentaciju podići na najvišu razinu kvalitete.

Teme koje prolazimo na radionici obuhvaćaju sve od izrade PowerPointa, preko konkretnih područja javnog nastupa – neverbalne komunikacije, dinamike govora, oblikovanja javnog nastupa, sve do posebnosti izlaganja u online svijetu. Osim bogate teorijske pozadine, radionica obuhvaća i praktične zadatke kroz koje polaznici mogu bolje usvojiti navedene vještine već za vrijeme same radionice.

Edukativni materijali i potvrde o sudjelovanju uključeni su u cijenu.

Napomena: Povrat sredstava zbog odustanka moguć je samo u slučaju otkazivanja minimalno 3 dana prije radionice, prebacivanje kotizacije na drugi termin nije moguće, kao ni slanje snimki (budući da se radionica ne snima).

Trajanje:

3 sata

Cijena:

50 € (376,73 kn) po osobi (PDV uključen)

Prijava:

maja@heureka.hr

Više informacija:

info@heureka.hr