Pomoć pri učenju

Opis

Vaš školarac ima poteškoća u svladavanju gradiva? Današnji ubrzani način života, izrazito opširan kurikulum i brojne obveze koje djeca imaju često dovode do toga da dijete popusti u školi te ga se etiketira kao lošeg učenika. To dovodi ne samo do povećane frustracije roditelja, već i djece. Frontalni oblik nastave ne odgovara svakome, a svako je dijete individualno. Današnja istraživanja jasno pokazuju da postoje tri osnovna tipa učenika: vizualni, auditivni i kinestetski tipovi.

Heureka nudi rješenje za to!

Vašem djetetu pomažemo usvojiti efikasniji način učenja te im pružamo tehnike za bolje pamćenje i organizaciju gradiva. Svakome se djetetu individualno posvećujemo te s njime radimo na način koji najbolje odgovara upravo njima. Svi naši predavači su također i magistri edukacije, imaju položene pedagoške komponente te iskustvo rada u nastavi. Obratite nam se s povjerenjem!

Trajanje:

1 cijeli sat (60 min)

Cijena:

45 € (s uključenim PDV-om)

Prijava:

info@heureka.hr

Više informacija:

info@heureka.hr